Wat houdt het in?

AgriSneltank levert met de actie ‘Tank aan de Toekomst’ als eerste in Nederland klimaatneutrale benzine. Deze actie is het resultaat van de samenwerking van AgriSneltank met het Zeeuws Klimaatfonds.

Euro 95 Green Label en Diesel Green Label zijn gewone brandstoffen zoals die aan elke pomp getankt kunnen worden, zonder bijzondere toevoegingen. De Green Label brandstoffen maken autorijden klimaatneutraal omdat de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt. Die CO2-compensatie wordt geregeld door het Zeeuws Klimaatfonds.

CO2-uitstoot en compensatie

De verbranding van een tank brandstof in een automotor zorgt voor de uitstoot van behoorlijk wat CO2, het belangrijkste broeikasgas. Die CO2-uitstoot kan gecompenseerd worden door er voor te zorgen dat de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid CO2 wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door energie op te wekken met zonnepanelen, waterkracht of windmolens in plaats van met een kolen- of gascentrale. Omdat deze duurzame energievormen geen CO2 uitstoten (en fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas wel), levert dit winst op voor het klimaat. 

Wilt u meer weten over CO2- of klimaatcompensatie? Bezoek dan de site van MilieuCentraal en van het Zeeuws Klimaatfonds.

Om Green Label brandstoffen klimaatneutraal te kunnen maken wordt voor elke liter die aan de pomp getankt wordt 5 eurocent gestort in het Zeeuws Klimaatfonds. De klant hoeft hiervan maar 2 cent te betalen. De overige 3 cent komt voor rekening van AgriSneltank. Het prijsverschil tussen gewone brandstof en een Green Label brandstof is aan de pomp dus maar 2 eurocent.

Het Zeeuws Klimaatfonds is sinds vorig jaar actief om CO2-compensatie op regionale schaal te organiseren. Het fonds helpt om nieuwe duurzame energieprojecten van de grond te krijgen door hieraan financiële steun te geven. Het eerste project van het fonds is inmiddels afgerond. Samen met energieleverancier Delta zijn 160 Zeeuwse huishoudens voorzien van een set zonnepanelen. Het tweede project, dat in samenwerking met de verenigin